Данъчно облекчение за деца и чл.73 ал.6 Въпрос на TAMI 320 видян

Имам лице с ползвано облекчение за две деца /400лв/, което е начислено към работната заплата. В справката по чл.73 ал.6 обаче в клетка 15 "Данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ" няма записана сума. Проверих и за друго лице от друга фирма - резултатът е същия. Версията ни е от 27.01

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведе в справката е необходимо при запис на Годишно изравняване на данъка да се маркира Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения.
user-photo
TAMI на 2020-02-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Така е направено, но облекчението не влиза в справката по чл.73 ал.6. Ако искате тествайте и вие.

Добави отговор