Данъчно облеклечие по чл. 22 от ЗДДФЛ Въпрос на 371 видян

След въвеждане на данъчно облекчение по чл. 22 от ЗДДФЛ и издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ в служебната бележка на ред 12 не се записва сумата. Съгласно даден отговор от Вас на друг потребител има 5 стъпки, но при нас стъпка 5 липсва, няма такъв бутон с въпрос желаем ли да бъдат включени допълнително записани данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения? и служебната бележка, която се извежда не е вярна.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-01-24 - Беше ли полезен отговорът?
След извеждане на Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ се извежда отметка Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения. Преди запис тази отметка трябва да бъде поставена. По този начин данъчните облекчения се записват и в служебната бележка.

Добави отговор