ДУ и статистическите справки Въпрос на DimanaP 938 видян

Във фирмата има лице с ДУ.Трябва да подавам справки за труда към статистиката и се оказа,че лицето по ДУ е посочено към лицата по ТД.Не би ли трябвало данните за това лице да са в раздел III.Заети лица  на ред 5200 и 5500?

Как трябва да се попълни картона на това лице,за да може автоматично данните му-заплата,осигуровки ,отработени дни и т.н да са отделно от останалите лица по ТД?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно указанията за попълване на справката за статистиката:

1.) В списъчния брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение се включват всички лица, приети на работа (постоянна, временна или сезонна), които са в трудово правоотношение съгл. КТ или в служебно правоотношение съгл. ЗДС с отчетната единица, вкл. управителите и изпълнителните директори, на които основното работно място е в отчетната единица.

Когато основното работно място на лицето, работещо по ДУ, не е в отчетната единица, данните за него се попълват ръчно по код 5200 и 5500.

Добави отговор