ДУ и СОЛ Въпрос на DimanaP 1218 видян

ЕСК на ЕООД до сега е бил СОЛ,без осигуровки за ОЗМ.От 01.06.2017 ,започва да му се плаща и по ДУ-20000лв.

В картона на самоосигуряващия се вид осигурен 12,отметнах МОД.

След като начислих заплатите за м.06.2017г.и генерирах Д1 и Д6 ми излезе надпис: В списъка има СОЛ,осигурен на МОД,но без включена отметка на ОЗМ.Тези лица не са включени в Д1.

Това означава ли ,че всичко е правилно? Или трябва да се направи още нещо?

И трябва ли непременно да се подаде Окд5 за прекратяване на СОЛ или може да продължава Управителят да е и с ДУ и СОЛ,за който не се плащат осигуровки,порати това ДУ е на максимална сума?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-27 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 3, ал. 9 от Наредба Н-8 За лицата, осигурени на повече от едно
основание по чл. 4 КСО, се подават декларации обр. №1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Съгласно чл. 3, ал. 10 от Наредба Н-8 Алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия
месец или;
2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, и са избрали да се
осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
В случая не се подава Декл. 1 за лицето, тъй като то не се осигурява за Общо заболяване и майчинство.
Относно това дали трябва да се подаде Окд5, може да се обърнете към съответната институция.

Добави отговор