ДУК и грешка при подаване на Декларация образец 1 Въпрос на Плюс Минус 1454 видян

Защо е върната Декларация образец 1 за лице назначено по ДУК с грешка „некоректна стойност на полета 12.1, 12.2 и 12.3“?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-09-30 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Наредба Н-8 в точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват следните данни:
- В точка 12.1 - Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения;
- В точка 12.2 Код икономическа дейност за осигурения, и
- В точка 12.3 Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя.
Тези точки задължително се попълват за лица вид осигурен 10 Управителите и прокуристите на търговски дружества.
В програмата данните за точки 12.1 и 12.2 се попълват в картона на лицата в екран Трудов договор в поле Код по НКПД и поле Код по КИД. Поредния номер на основната икономическа дейност се въвежда в екрана с параметри на фирмата в поле ПНОИД.
За отстраняване на грешката е необходимо да се запишат конкретните данни и да се формира наново файл за Декларация образец 1.

Добави отговор