ДУБЛИРАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ ПРИ ИНВОЙС И БЪЛГАРСКА ФАКТУРА Въпрос на 545 видян

ЗДРАВЕЙТЕ

КАК СЕ ОСЧЕТОВОДЯВА БЕЗ ДА СЕ ДУБЛИРАТ СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

ПРИ ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ИНВОЙС ФАКТУРА, И СЛЕД ТОВА ФАКТУРАТА

ЗА ДНЕВНИКА ПО ДДС. ПРИ ИНВОЙСА ИМА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ И ПРИ БЪЛГАРСКАТА

ФАКТУРА СЪЩО ИМА СКЛАДОВ ЗАПИС.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-14 - Беше ли полезен отговорът?
За да не се дублират складовите операции е необходимо във фактурата, инвойсът да бъде извикан в поле По документ/и – Insert.
user-photo
на 2018-02-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
благодаря
но не виждам полето
може ли по подробно
user-photo
Плюс Минус на 2018-02-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Полето се намира в документ фактура с търговска отстъпка под таблицата със стоките / услугите.

Добави отговор