ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1929 видян

За трудов стаж положен при условията на чл 111 от КТ/4 часа/ полага ли се допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, ако основния трудов договор е за непълно работно време - 4 часа?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
В чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

Добави отговор