ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ 54 ОТ КСО Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 2697 видян

Как се въвежда декларация по чл 54 в прогррамата, към декларацията е представено заявление за промяна на обстоятелствата, за него има код 3, но декларацията не я виждам нито в падащото меню, нито с отделен код

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-10-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се подаде декларация по чл.54, в програмата трябва да се изпълнят следните стъпки:
1.В Документи / Опис парични обезщетения, в поле Вид документ се избира 2.Заявление - декларация за парично обезщетение за отглеждане на дете.
2.Отваря се Документи / Парични обезщетения и помощи от ДОО / Заявление - декларация обстоятелства чл.54 КСО - прил.4. Попълва се, разпечатва се и се подава в НОИ на хартиен носител.

Добави отговор