ДДС при фактури от минал месец или минала година Въпрос на PF89 2570 видян

Здравейте,

Понеже от тази година работя с плюс минус, имам следния проблем:

Фирма има фактура от м.12.2013 г., която е отразена във финансовия резултат, но данъчния кредит е ползван през 01.2014 год. Сега в месец Януари сметка 4531 е с по-малко салдо. Съответно имам и други месеци от 2014 г., при които фактурите са получавани и ДДС-то е ползвано по-късно. Може ли да ми кажете как да избегна разликите с помощта на програмния продукт?

3 Отговора

user-photo
monolit на 2015-01-26 2 - Беше ли полезен отговорът?
http://plusminus.com/bg/tutorials/accounting/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
user-photo
monolit на 2015-01-26 2 - Беше ли полезен отговорът?
Особени случаи

В Плюс Минус е предвидена възможност да се въвеждат закъснели фактури за покупка в следващ месец. Особеното при тях е, че те следва да фигурират в ДДС дневника за покупките с датата, на която са били издадени, като датата на счетоводните операции може да е различна. В този случай получената фактура се въвежда с дата месеца, в който искаме да стане отчетоводяването, напр. 01.04.2011, а в полето дата ДДС се въвежда оригиналната дата на документа.

Оригиналната дата на документа

Другата възможност е документът да се въведе с оригиналната си дата – 10.03.2011, а за да постъпи в дневника за покупките по ЗДДС, в полето месец ДДС се въвежда месеца, в който искаме фактурата да бъде отразена в дневниците. Важно е да бъде спазен формата на въвеждане ггггмм – четири позиции за годината и две за месеца.

месец ДДС

Въведена по този начин фактурата, осчетоводяванията ще се запишат на дата 10.03.2011г.
user-photo
PF89 на 2015-01-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря Ви много!

Добави отговор