График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3591 видян

При изготвянето на графика са планирани отпуските от 2011 и 2010 година. Може ли отпуски от предходни години, да бъдат поискани, при условие, че не са включени в графика?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
Платените годишни отпуски преди 2010 г. могат да се ползват от работника или служителя до прекратяването на трудовия договор. Поради това няма пречка да се ползва с разрешение на работодателя без да е включена в графика за отпуските за 2011г.

Добави отговор