Годишно преизчисляване на размера на частичния данъчен кредит Въпрос на mkireva 892 видян

Имам затруднения при извършването на годишното преизчисляване на частичния данъчен кредит.

Може ли да ми помогнете от къде точно трябва да си извадя справката разчети с бюджета по ЗДДС и как точно ще се изчисли годишната коркция.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
Размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява по следния начин:
- От меню Отчети / Справки и дискета за ДДС се извежда справка Разчети с Бюджета по ЗДДС. Автоматично се попълват полета Всичко начислен ДДС с право на ЧДК, Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС, Коефициент за преизчисляване (ако са записани документи Коефициент по чл.73, ал. 5 ЗДДС с тип КОЕФ и файл koefDDS.xls за годината на изравняване и следващата година).
- Автоматично се изчислява Разлика в резултат на преизчислението. Тази разлика се записва ръчно в документ Протокол по чл.117 и за основание за начисляване / неначисляване на данъка се избира Годишна корекция по чл.73, ал.8 ЗДДС (+/-) по чл.147, ал.3 ЗДДС.
Подробна информация за формиране на коефициента може да намерите на сайта в раздел Ръководства / Счетоводство / ДДС / Определяне на размера на ЧДК.

Добави отговор