Годишна Декларация 6 и довнасяне на осигуровки Въпрос на Плюс Минус 2370 видян

Имам самоосигуряващо се лице и трябва да му подам обр. 6 за цялата година. Имам и осигуровки за довнасяне от предходната година – как се отразява това в програмата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 3 - Беше ли полезен отговорът?
За целта първо трябва да изведете от Справки/ Справки изготвени в края на отчетния период /Годишен осигурителен доход самоосигуряващи се. Справката се извежда, попълвате полетата и натискате бутон Преизчисли /за да пресметне програмата разликата между дължими и внесени осигурителни вноски/, след което се натиска бутон Запиши. След като запишете справката се извежда обр. 6, като в полето Извеждане на суми за довнасяне, се посочва година, за която се отнася довнасянето и след извеждане на справката, тази сума се записва във втора колона.

Добави отговор