В един месец заличаване и редовни данни Въпрос на Katya 502 видян

Здравейте, по предписание от НАП трябва за едно лице във фирмата да се направят следните промени:

за м.06

1.Заличаване на лицето с вид осигурен 01

2. Подаване на редовни данни с вид  осигурен 28

За м.07

1.коригираща декларация както следва:

- за периода 01.07.-15.07.корекция от вид осигурен 01 на вид осигурен 28

Как да се отрази това в програмата?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-11-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Наредга Н-8 с код за корекция не се коригират данните в декларации образец № 1 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен. Съгласно ал. 2 лицата подават декларация с попълнен код за заличаване.
За да се заличи декларация обр. 1 е необходимо:
- От меню Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1 – изтриване – само за маркираните. Служителят се маркира и отново Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1 – изтриване – само за маркираните.
За да се коригира декларация обр. 1 е необходимо:
- Да бъдат записани правилните данни в екран Заплати;
- От меню Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1 – корекция само за маркираните. Служителят се маркира и отново Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1– корекция само за маркираните.
За да се подаде редовна декларация обр. 1 само за едно лице е необходимо:
- Данните в екран Заплати да бъдат записани.
- От меню Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1 – само за маркираните. Служителят се маркира и отново Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 да се избере Декл. обр.1– само за маркираните.
user-photo
Katya на 2018-11-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Всички тези промени трябва да се направят само за конкретния месец- 06 и 07, т.е. промяна от вид осигурен 01 на 28, в следващите месеци лицето си е пак вид осигурен 01.Трябва ли да се създават нови клонирани картони за промените?
user-photo
Плюс Минус на 2018-11-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Тъй като декларация обр. 1 и обр. 6 се подават едновременно, единият вариант е да:
За м.06:
- Да формирате заличаваща декларация обр. 1 за картона с вид осигурен 01.
- Да създадете нов картон за служителя с разлика в шрифта с вид осигурен 28.
- Да запишете правилните данни в екран Заплати и да формирате декларация обр. 1 само за маркираните за вид осигурен 28
- да обедините записите на декларации образец 1 от Декл.обр. 1 - редакция на записани данни
За м. 07:
- Да формирате коригираща декларация обр. 1 за картона с вид осигурен 01 и коригираща декларация обр. 6 в намаление.
- Да запишете правилните данни в екран Заплати за двата картона.
- Да формирате декларация обр. 1 само за маркираните за картона с вид осигурен 28 и декларация обр. 6 в увеличение с разликата.
Другият вариант е да:
- Формирате заличаващи Декларация обр. 1 и обр. 6 за м. 06 и 07.
- Да създадете нов картон за служителя с разлика в шрифта с вид осигурен 28.
- В екран Заплати да запишете правилните данни за двата картона на служителя за м.06 и 07.
- Да пуснете редовни декларации обр. 1 и обр. 6 за цялата фирма за м. 06 и 07.

Добави отговор