Въпрос за справката със задължения на партньорите Въпрос на TAMI 239 видян

При ползване на справката забелязваме проблем. Задаваме период 01.01.2019-30.11.2019, преизчисли към дата - отново 30.11.2019(пробвахме и с преизчисли към 01.12.2019 понеже тази справка по едно време работеше така), маркираме опцията "преизчисли платено", подбираме партньор, за който знаем, че има неплатени фактури от 30.11, които са платени през декември и банката е осчетоводена, т.е. плащането е отразено.

При избор на опцията да ни покаже САМО неплатените фактури програмата не извежда нищо(понеже фактурата вече е закрита), ако оставим изборът на "ВСИЧКИ" докуементи изважда фактурите за цялата година(понеже така сме задали периода) като коректно отразява, че неплатени са само фактурите от месец ноември, а останлите стоят като платени. При печат според избора отпечатва всички или само неплатените документи. В ПМ6 на екран и при печат виждахме само неплатените фактури.

Отговорихте ми, че за да се разпечатат данни само за неплатените документи в поле Извеждане на трябва да се избере Само неплатените, при което ви отговорих, че точно така правя, но като маркирам да ми изведе само неплатените и периодът ми е стар и включва фактури които вече са погасени през следващ период, справката ми се извежда празна. Точно това съм написала.
Справката не работи коректно, моля да го проверите по начина, който съм описала по-горе. Достатъчно изчерпателно съм описала и проблемът, и стъпките които правя. Тествайте с фактура, която има документ за плащае и е погасена, само тогава ще постигнете този проблем. За фактури, които нямат все още документ за плащане този проблем не се наблюдава, тъй като програмата ги третира като неплатени.
Или полето за избор в извеждане не работи, или чекът за преизчисляване.

 

И защо е необходимо, за да отговрите на втори въпрос в един въпрос да пиша чисто нов въпрос? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посоченият от Вас проблем ще бъде проверен.

Добави отговор