Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4197 видян

Имам следния въпрос-как да се осчетоводи кредитно известие за намаляване единичната цена на стока която сме закупили? Например: през м февруари е закупена стока- семена 100 бр х241.00лв.През същият месец продаваме тази стока отново 100бр.х241лв,защото знаем ,че през м май 2010 ще имаме кредитно известие ,с което ни намалява цената на 100 бр х35.00лв и което е в същност нашата печалба от продажбата.Стоката е минала през склада. Като съм разнесла кт.изв., 304 с/ка остана с червен остатък.Моля да ми обясните точно как да го разнеса за да се получат реални резултати!Надявам се да ми помогнете

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-14 2 - Беше ли полезен отговорът?
1. Фактура покупка - 100бр*241 лв. - резултат по 304 - Дт салдо 24100лв
2. Фактура продажба - 100 бр.*241лв. - резултат по 304 - салдо 0 лв
3. Кредитно известие покупка - 100бр*35 лв=3500 - В случая Кредитното известие е документ само за намаление на стойността /не и на количеството/. За това осчетоводявате като попълвате само стойност 3500 лв. В края на операцията 304 остава с кредитно салдо 3500лв.
4. Документ Рекалкулация на счетоводство с файл RecalcShet.xls. Тъй като имате склад в документа трябва да отбележите отметката ср.цена склад=ср.цена счетоводство. Чрез този документ ще се коригира средната цена на изписване във Фактура продажба, тъй като Вие сте изписали стоката по 241лв, а реално средната цена е 206лв.
5. Операции/Служебни/Преизчисляване на оборотите.
Важно! Преди да преминете към действия прочетете указанията в помощна информация към документа Рекалкулация на счетовоството. Задължително е преди изпълнението му да направите архив.

Добави отговор