Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4636 видян

Може ли работник, който има основен трудов договор при един работодател, да сключи такъв по чл. 114 КТ при друг работодател, и може ли да се сключи този договор няколко пъти при същия работодател, тъй като естеството на работата е такова, че се работи само в определени дни в месеца и в определени месеци от годината ?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-09 12 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.
С промените в Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 15 от 2010 г. се измени заглавието на чл. 114 и изрично се регламентира, че времето се признава за трудов стаж.
Основната цел на промените в чл. 114 от КТ е създаването на условия за по-голяма гъвкавост при уговарянето на работното време. С оглед на тeзи промени, изразяваме становище, че не съществува законово ограничение с работник или служител, който работи по основен трудов договор, да бъде сключен трудов договор по чл. 114 от КТ.
Законът не съдържа и ограничения, свързани с броя на трудовите договоро сключени по чл. 114 от КТ с един и същ работодател.

Добави отговор