Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 3171 видян

Какво е основанието на работещ по втори трудов договор на 4 часа да се определя платен отпуск , в пълен размер, като всички други плащания са пропорционални на тези 4 часа? Защо това в КТ не е приведено на законова основа? Работи цяла година на 4 часа плаща му се на 4 часа, а ползва платен от пуск за трудов договор на 8 часа

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-08 12 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Независимо дали трудовото правоотношение е основно или договор за допълнителен труд , работниците или служителите, сключили трудов договор с работодател на 4-часов работен ден (или повече), имат право на платен годишен отпуск в пълен размер за всяко едно от правоотношенията. Това е така, тъй като редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Съгласно горните разпоредби трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. На базата на така признатия трудов стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск за работещите на 4-часов работен ден .

Добави отговор