Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава ли се за трудов стаж? Въпрос на МТСП 2123 видян

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-08-06 4 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 199 от КТ работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние (включително в нетрезво състояние), което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство. Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа. През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение, следователно това време не се зачита и за трудов стаж.

Добави отговор