Включване на обезщетение по чл. 222 ал. 1 в Декларация 6 Въпрос на Плюс Минус 1677 видян

Подаване на  декларация обр. 6 за месец, в който имамe начислено обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-06-05 6 - Беше ли полезен отговорът?
Последователност при генериране на Д6:
1. Извеждаме я от: Операции/Декларации обр.1 и обр.6 / Декларация обр.6
2. В екрана за генериране на Д6 като вид на плащане на първи ред избираме :Заплати изплатени. В Дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която са изплатени възнагражденията. В поле Влизат данни от месец посочваме месеца, за който се отнасят заплатите.

3. На втори ред в поле Вид на плащане избираме от падащото меню: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3, т.5 КСО. В Дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която е изплатено обезщетението за оставане без работа. В поле Влизат данни от месец посочваме месеца, за който се отнасят обезщетението.

По този начин се генерира декларация обр. 6 с две колони: в първата колона са осигуровките за всички служители, а във втората колона – осигуровките на лицата с вид осигурен 27.

Добави отговор