Вид осигурен 27 и Декларация 6 Въпрос на Плюс Минус 2334 видян

Лице напуска през месец май и в края на месец юни носи документи, че не си е намерило работа. Обезщетението му по чл. 222, ал. 1 за оставане без работа ще се изплати в началото на месец юли. Могат ли да се подадат декларации 1 и 6 за обезщетението заедно с декларациите за служителите - до 25 юли?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-07-27 3 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Наредба Н-8, Указания за попълване на Декл. 6 - когато в т. 8 (Дата на изплащане) е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа. В конкретния случай няма как да се подадат Декл. 1 и 6 за лицата с вид осигурен 27 до 25.07, тъй като в т. 8 трябва да се посочи 31.07. Най-рано Декл. 1 и 6 за лицата с вид осиг. 27 могат да се подадат на 31.07

Добави отговор