Версия от 20 март Въпрос на PlaNed 357 видян

В пътя на документите при експорт е добавено името на фирмата, за по-лесното им намиране при работа с повече фирми

Поне при мен всички ведомости от бутон PDF отиват в една обща директория "...\exports\payroll"?!

При експорт в ексел всичко е в общата "...\exportsl"

* Къде е промяната?

Защо не бъде така - основна директория да е с името или булстата на фирмата и под нея всички останали раздели - както от експорт в ексел, така и запис като pdf?

* Странно  ( според мен! )  е например експорт на дъпжими осигуровки по параграфи да означава по дефолт запис в ексел, а експорт на платежните - запис като pdf???

* Продължава бъга ( според мен! ) при изход винаги да се прави архив, независимо от параметъра в сервизни функции. Ако този архив бъде прекъснат, за да му се даде разумно име и пуснат отново, създава негоден архив?! Нещо за което писах и през февруари.

* кога ще бъде избран единен метод за достъп до аналитични признаци? На повечето места е стрелка надолу, но има и по клик и insert,  а за някъде беше казано и за backspace?

* програмата стартира бавно и ако проявиш нетърпение и кликнеш отново се стартира ново копие с празен екран, което не може да бъде затворено.

6 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-21 1 - Беше ли полезен отговорът?
* Написано е "документите" - ТД,ДС,..., а не "справките" при експорт. Свързано е с проблеми на счетоводни къщи, с много фирми в базата, да намират експортираните документи.

* Справка Параграфи НАП се експортира в Excel, защото е в табличен вид, платежните нареждания се експортират в PDF, защото видът им не е подходящ за експорт в редовете и колоните на Excel.

* Параметърът за архив в настройките по-скоро ще бъде махнат, защото архивът е важен и е добре да се прави винаги при излизане от програмата.

* Достъпът до аналитични признаци е идентичен - стандартно в полето се изписват един или няколко символа като филтър на това, което се търси и аналитичните признаци се показват, филтрирани по въведения текст. В някои полета, където сме сметнали че ще е по-удобно, аналитичните признаци се появяват автоматично при фокусиране на полето - без значение дали с клик на мишката или с ТАБ от клавиатурата. Backspace се ползва за изтриване на записаното в полето, защото ако няма аналитични признаци, съдържащи написания текст, няма да се покаже панела за избор.

* Програмата не се стартира бавно. Тя работи в средата на браузър и бавно се зарежда браузърът (при по-бавни компютри). Ще помислим какво може да се направи, за да се избегне двойното стартиране.
user-photo
PlaNed на 2020-03-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
+++
+ ... защото архивът е важен и е добре да се прави винаги при излизане от програмата.
+++
За важността на архива съм напълно съгласен и както често се получава, стигаме до но-то
При условие, че в рамките на деня се правят архиви с едно и също име, това наистина трябва да е задължително! Така си гарамтираме, че един "грешен" архив винаги ще унищожи предходния, който може да е бил верен?
Намирам предложението на консултанта след стандартен архив най-напред да го преименувам, за неудобно. Защо не възстановите възможността преди архив, при желание да зададем сами име на архива, както беше в ПМ6? Върнахме се към функционалността от 2003-2004 година
user-photo
Плюс Минус на 2020-03-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Тук не става въпрос дали тази функционалност е сложно или лесно да се реализира. В подобни сличаи изхождаме от презумцията да предпазим клиентите си от собствените им грешки.
Архивът отнема време, а тази настройка дава възможност това време да се спести. При необходимост от възстановяване на архив може да се окаже че такъв няма. Имали сме случаи, при възникнала ситуация и необходимост от възстановявене от архив, се оказва че клиентите не са правили такъв от години.
Естествено и в момента архивирането може да се спре, но това е нарочно действие, докато с такава настройка може изобщо да се забрави необходимостта от правене на архиви.
user-photo
Mariela на 2020-03-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Печатът на ГДД по чл.92 не е оправен - отново стр.1 и 2 при печат излизат на страница и малко.
В "Годишни отчети" няма print preview визуализация.
user-photo
PlaNed на 2020-03-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
+++
+Естествено и в момента архивирането може да се спре...
++
Да, може да се спре, но ако пуснете нов архив в рамките на 12-15 сек. ( колкото е живота на archive.tmp ), той става негоден, защото archive.tmp се "наслагва".
При мен нормален архив е 14М, а след спиране на архива за преименуване става 27М и е негоден.
Можете поне да изчистите този файл при Cancel
user-photo
Плюс Минус на 2020-03-23 1 - Беше ли полезен отговорът?
Направили сме изтриването на файла при Cancel - ще го има в следващата официална версия.
По принцип и сега трием файла, но понеже в Windows файловите операции са асинхронни (първо се буферират, а след това се прилагат физически на диска), затова се получава този ефект.

Добави отговор