Версия ПМ7 Въпрос на 499 видян

Разглеждайки новата версия ПМ7, ми прави впечатление , че при въвеждане на фактура покупки при избор на допълнителен АП дава възможност да се избере АП на обекта по 611, но никъде не намирам разходния център към този обект, който ми е от изключителна важност. Удвоява се работата , да отварям запомнен документ и да добавям нужните аналитичности.

Обърнете внимание на това и добавете възможност за въвеждане и на разходен център.

Липсва типова бланка за въвеждане на аналитичности по дебит и кредит към вид документ БАНКА.

Липсва типов документ за плащане на осигуровките, който във версия 6 вършеше чудесна работа.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Когато в поле Допълнителни АП се избере аналитичност, тя се отразява по дебита/кредита на сметките от гр. 60. Когато в поле Приключване АП се избере аналитичност, тя се отразява по дебита на приключвателната сметка от гр. 61.
В Банка е добавен шаблон за осчетоводяване на Банково бордеро осигуровки. В падащото меню за Операция са добавени и други шаблони за бързо осчетоводяване. Могат да бъдат добавени и потребителски шаблони.
user-photo
на 2019-08-28 2 - Беше ли полезен отговорът?
До група 61 стигам според указанията, но в гр 61 имаме още един АП и това е Разходен център, т.е необходими са два аналитични признака-обекта на 611 и вида на разхода- вода , ток и т.н.
В меню Операции изобщо не намирам Банково бордеро осигуровки, нито в меню Банка има падащо меню.
Винаги има аналитичности и в дебита и в кредита, няма къде да ги посоча.
Дразнещо и бавно е да избиращ аналитичности във осчетоводен документ.
Моля разработчиците да го имат в предвид.
Всяка следваща версия би трябвало да надгражда, а не да усложнява и бави работата ни.Губи се много време за издирвам скритите менюта.Те наистина са скрити.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Падащото меню с Операции се намира в бърз бутон Банка (клавиш F6 от клавиатурата). В него има добавени шаблони за Банково бордеро осигуровки.
Друг вариант за осчетоводяване на документи е през бърз бутон Типови операции (клавиш F5 от клавиатурата).
Посочените предложения ще бъдат обсъдени и при необходимост добавени.

Добави отговор