Ваучери за храна Въпрос на МТСП 1852 видян

В трудов договор има точка, в която е посочено - допълнителни плащания  /порцион/ и съответно сума за храна, която се начислява във фиша. Когато се променя вида на порциона - ще се дават ваучери,  трябва ли пак в трудовите договори да бъде написано ваучери, а не порцион?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-09 4 - Беше ли полезен отговорът?
Безплатната храна и/или добавките към храната, се осигурява от работодателя съгласно чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Условията и редът, при които се осигуряват безплатната храна и/или добавките към нея са определени с НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Съгласно чл. 7 от наредбата, на основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на:
1. безплатна храна;
2. добавки към храната;
3. безплатна храна и добавки към храната.
В заповедта се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея.
По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение (чл. 8 от Наредбата). Когато между страните по трудовото правоотношение е договорен по-голям размер, тогава е необходимо договореният размер да е елемент от съдържанието на трудовия договор

Добави отговор