Валутни разплащания и курсови разлики Въпрос на Mariela 211 видян

При получаване на пари по фактури във валута по банка, избирам фактурата, въвеждам валутния курс и автоматично се изчислява валутната разлика и съответно има автоматична операция 624/411.

При справка в Отчета по журнала на документите, тези фактури имат неплатена част тази курсова разлика и със същата сума не ми се равнява хронологичната ведомост за този контрагент и неплатените фактури в Отчета по журнала на документи.

Налага се ръчно да коригирам платената сума в журнала на документи, за да се засече информацията.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-11-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проблемът ще бъде отстранен в следваща версия.

Добави отговор