ВОП с вкл транспорт във фактурата Въпрос на DaniP 517 видян

Здравейте! Въведох първо с документ +ФИЕ доставката на материали, като посочих вкл транспорт в клетката на документа за трансп. разходи. При генериране на Протокол по чл.117, транспорта не се отрази на отделен ред.

Как е правилно да процедирам в случая, при попълване на документ +ФИЕ, за да се отрази транспорта правилно в Протокола?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-11-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
За въвеждане на трнаспортни разходи в програмата се използва документ Фактура покупка транспортни разходи с тип +ФЕ и файл facttoptr7.xls.
Подробна информация за работа с документа може да бъде намерена в помощта към него или в раздел Ръководства / Склад / Фактура покупка – транспорт.
user-photo
на 2018-11-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Независимо, че транспортът е включен на отделен ред в инвойса и е от същия доставчик от ЕС и става въпрос за ВОП. Така ли е?
Прилагам разпределянето на трансп. разходи по описания от Вас начин само за българските доставки.
user-photo
Плюс Минус на 2018-11-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Документът може да се използва за документиране на цялата доставка не само на транспорта.
user-photo
на 2018-11-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Отново обръщам внимание, че става въпрос за ВОП с включен транспорт в самия инвойс за м-ли и трябва да се издаде Протокол по чл.117. В дневниците по ЗДДС постъпва само генерирания Протокол, но не и инвойса. Фактурата за транспорт, която ми посочвате влиза автоматично в дневниците по ЗДДС и не е подходяща за целта /освен, ако не я изтрия за случая от настройки, за да не влиза в дневниците/.
Би следвало в в самият документ +ФИЕ за инвойсите, след като вътре се посочат транспортните разходи, при генериране на протокол по чл. 117, транспортът да излиза на
отделен ред и да се вкл. в данъчната основа на Протокола.
user-photo
Плюс Минус на 2018-11-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да не се включи Фактура покупка транспорт в Дневник покупки е необходимо да от фактурата преди запис да се изключи отметка Влиза в дневника по ДДС.
Подробна информация за въвеждане на ВОП в програмата може да бъде намерена в раздел Ръководсва / Счетоводство / ДДС / Вътреобщностни придобивания.

Добави отговор