ВИД ОСИГУРЕН 03 ПРИ ВТОРИ РАБОТОДАТЕЛ Въпрос на avis_medica 139 видян

      С МОЛБА ЗА ПОМОЩ ОТ МБАЛ АВИС МЕДИКА : ПРИ РАБОТНИК С ВИД ОСИГУРЕН 03 / ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД/ ПРИ ВТОРИ РАБОТОДАТЕЛ НЕ МОЖЕМ ДА ЗАДАДЕМ СУМА ДОО И СУМА ЗО /полетата са неактивни/ И СЪОТВЕТНО СЕ НАЧИСЛЯВАТ ОСИГУРОВКИ ВЪРХУ ФРЗ / 3000 ЛВ./.КЪДЕ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ЗАДАДЕМ  РЕАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД / В СЛУЧАЯ 1500 ЛВ./

ПОЗДРАВИ!

1 Отговора

user-photo
Sonq на 2020-02-24 1 - Беше ли полезен отговорът?
В съответствие с чл. 112, т. 1 от КТ сe забранява полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки. Забраната се отнася за работа при същите или при други специфични условия.
Тази забрана се отнася и за работниците и служителите, на които поради специфичните условия на работа е определена втора категория труд съгласно чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Такива лица нямат право да работят по допълнителен трудов договор при същите условия на труд, независимо дали става дума за същия или за друг работодател.

Добави отговор