ВЕРСИЯ 7 Въпрос на 512 видян

Цялата идея за промяна на работеща и утвърдена версия е сбъркана. Би трябвало с новата версия да надграждате и подобрявате продукта, а не да изтривате и променяте напълно вече работещи документи с много добра визия, която сме свикнали и въпросите ни към вас са по-малко, а опциите за работа повече.

В тази връзка Ви питам как да съставя фактура продажба на чуждестранно лице като фактурата и бланката, която виждам е в лв и тя ми ги превалутира в лв в счетоводните операции. Клиента иска да види фактура в ЕUR, както беше в старата версия и бяха отлични фактури. В счетоводните опериции към тази фактура липсва възможност да се изберат и аналитичности към приходната сметка. Нямаше такъв проблем в старата версия-фактурите INVOICE си бяха в евро и можеха да се въвеждат свободно  аналитични признаци.

Пишете че има шаблони в Банка, но такива не се откриват.

В документ Протокол по чл.117 от ЗДДС-ние придобиваме материали от страни от ЕС. Освен счет записване 4531/4532 имаме и други счет записвания свързани с материалната сметка и доставчици. В новата Ви бланка не можем да добавим другите необходими счет записвания. Как стане това? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-29 1 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Фактура продажба (invoicem.pm) е добавена възможност за промяна на езика на документа. Ще бъде обсъден вариант, в който да се виждат само валутни стойности в документа. В счетоводните операции и версия 6 превалутираше сумите в лева.
Банката се стартира от бърз бутон Банка, клавиш F6 от клавиатурата или от Документи, като типа на документа е ББ, а файла bank.pm. В екрана на документа има падащо меню Операция. В него има добавени шаблони за осчетоводяване на банка. Операцията предлага възможност за добавяне и на нови шаблони. Допълнително информация за работа с операцията може да откриете в Помощ / Счетоводство / Банка.
За въвеждането на протокол по чл. 117 с допълнителни операции може да използвате екран Типови операции. В него може да контирате протоколите ръчно.

Добави отговор