ВАЛУТНА ФАКТУРА В НОВАТА ПРОГРАМА 7 Въпрос на lliillii18 360 видян

КАК СЕ КАЧВА ВАЛУТНА ФАКТУРА В НОВАТА "ПО-ДОБРА" ПРОГРАМА 7?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Фактура валутата се въвежда в полета Валута и Курс, разположени в помощното меню отдясно на екран. За да се виждат колоните в бланката на документа, от Настройки на колоните се маркират Валута и Курс.
user-photo
lliillii18 на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Въвеждам валута EUR и съответно курса.На стойност въвеждам например 50 eur, но стойността в лева не се показва. Как се изчислява стойността в лева?
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
В колона Стойност сумата се извежда в лева. Ако е необходимо да се вижда единична цена в лева, от Настройки на колоните се маркира Ед.цена.
user-photo
lliillii18 на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Не Ви разбирам! Ако в поле стойност се извежда стойността в лева (както сте написали), аз къде да въведа стойността на EUR?
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
В колона Цена цената се въвежда във валута, а в колона Стойност сумата се пресмята в лева след като се попълни валута и курс.
Ако имате затруднения с въвеждането на документите може се свържете с обслужващият Ви, за да ви бъде разяснено подробно

Добави отговор