Брой знаци след десетичната запетая в ПМ7 Въпрос на 298 видян

-Какви настройки трябва да се направят, за да се увеличи броят на знаците след десетичната запетая, както за количество така и за стойност. В ПМ6 в различните справки и журнали и количесто и стойност се визуализират до 7-мия знак след десетичната запетая, докато в ПМ7 са едва до 2-рия знак.

-Как в документи да се добави "Акт за въвеждане в експлоатация на ДМА"

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
В момента няма настройка за извеждане на сумите в справките до знак различен от 2-ри
Документ Акт за въвеждане в експлоатация на ДМА предстои да бъде добавен.

Добави отговор