Бракуване и заприхождаване на отпадък Въпрос на DimanaP 1312 видян

Имам брак на стоки-желязо,тръби и др.Бракувам ги с Протокол за брак и вземам операция 609/304.С разхода ще увелича ФР.Тези бракувани стоки ще предадем на лицензирана фирма за скрап,затова искам да заприходя отпадък преди да ги продадем.С какъв документ трябва да направя това заприхождаване на отпадъка?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
За заприхождаване на отпадъка може да се използва документ Заприхождаване на продукция с тип ЗП и файл ZaprProd.xls.
Изписването на отпадъка се документира с Фактура продажба с тип –ФЕ и файл facturam7.xls като за тип на сделката е необходимо да се избере Прил.2-I. Подробна информация за документирането може да бъде намерена в раздел Ръководства / Счетоводство / ДДС / Стоки и услуги по приложение №2 от ЗДДС, по които данъкът е изискуем от получателя.

Добави отговор