Болничен лист от 30.11. до 10.12. издаден на 01.12.2016 Въпрос на NikolinkaIvanova 829 видян

Как се попълва приложение 9 за болничен лист с период на отсъствие 30.11.-10.12., издаден на 01.12.2016 г, така че да бъде включен към файла за подаване в НОИ към ноемврийските болнични. Ако датата на издаване съвпада с датата на приемане на болничния т.е. 01.12.2016 г., излизат 2 описа - за Ноември и за Декември - което предполага да се подадат като два отделни файла. Ако се подадат като два отделни файла, при подаване на болничните през Януари възможно ли е да се получи дублиране? Има ли начин болничния издаден на 01.12.2016 г. да се включи към файла за Ноември?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
От Справки / Личен състав / Издадени документи подробно е необходимо да се направи проверка колко документа ОТС9 са въведени. Ако се извеждат два - един с датата от ноември и един с дата от декември, е необходимо да се изтрие документа от декември.
За да се включи приложение 9 в дискетата за месец ноември е необходимо датата на документа (от таблицата с настройки) да е от месец ноември.
Датата на която е приет болничния лист се въвежда ръчно в раздел I на ред 22 Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя.

Добави отговор