Безкасово плащане на заплати Въпрос на Katya 412 видян

От м.Април заплатите ще са изплащат по банкови карти, как се нанася информация в картона, как се извеждат данните и ако има хора, които искат да си получават парите в различни банки как се образува файл?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-05-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
В картона на лицето, екран Допълнителни в поле Плащане трябва да се избере опция безкасово.
В полета IBAN, BIC и Банка трябва да се въведат съответните данни за банкова сметка на служителя.
В параметрите на фирмата трябва да имате добавени данни за банкова сметка на фирмата, които се попълват в полета IBAN, BIC и Банка.
След начисляване на заплатите се изготвя файл за превод на работна заплата. Файлът се изготвя от Справки/Файл за превод на заплати по дебитни карти.
Допълнителна информация можете да намерите в помощта към справката.

Добави отговор