Банка - Запис на дата и б. сметка Въпрос на 269 видян

Здравейте,

Има ли възможност за запазване на дата и банкова сметка при осчетоводяване на банка?

Отпада ли използването на документи -ББ +ББ -БВ +БВ?

Къде се избира фиксиран номер на документ ББ? За месец Август номерирането започва от №1.

Има ли възможност за обвързване на 411 и 401 с главните аналитичности Клиенти и Доставчици при банковите шаблони, така че да не се избира ан. признак от цялото дърво?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-21 1 - Беше ли полезен отговорът?
В момента няма възможност за запазване на дата и банкова сметка в документ Банка.
Типа на банковите операции за плащане / получаване пари по фактура е само един ББ.
Няма възможност за задаване на номер на банковия документ.
Предложението за обвързване на сметки 411 и 401 с аналитичности Клиенти и Доставчици ще бъде обмислено и при необходимост добавено.

Добави отговор