Банка осчетоводяване -Анал.признак в Журнала на документите Въпрос на Staccount 107 видян

Здравейте, при осчетоводяване на банката / когато все още нямаме фактура от доставчика / избирам плащане по фактура , избирам доставчик и попълвам сумата. След това от Операции/обвързване като дойде ф-рата ги обвързвам. Сега нещо не се получава, забелязах че в Журнал на документите-колона Партньор стои банковата сметка а  не доставчика и поради това  Операции/обвързване не се показва това плащане. Това същото е и при свободна операция.

Възможно ли е в Журнал на документите-колона Партньор да не стои аналитичния признак/ банковата сметка/ а кореспондиращия му такъв.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-05-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
При запис на Банка плащане пари по фактура, в Журнал на документите се вижда банково бордеро с попълнена колона Партньор - избраният Партньор, а не банковата сметка. Ако при Вас това не е така, моля свържете се с обслужващия Ви офис!

Добави отговор