Банка и каса Въпрос на 216 видян

В справката "Банка и каса" не се прехвърлят салдата към 31.12.2019 в 2020 година.

Когато се пусне справката за 01.01.2020 излиза като начално салдо и по двете справки нула.

Как може да се оправи това?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведат началните салда за 2020 година, е необходимо да бъде приключена година 2019 от Операции / Приключване на счетоводна година.

Добави отговор