Файлът не може да бъде записан
Грешка при валидация на документ спрямо XSD схема: The element 'Certificates' has invalid child element 'BIC'. List of possible elements expected: 'otherBankData'