9300 - Не е уточнен рискът (т.2, или т.3) [SixMonthsInsurance,InsuranceRigthsOZM]