Архив база данни само на една фирма Въпрос на 511 видян

Как се прави архив на база данни само на една от фирмите?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се направи архив само на една фирма е необходимо:
- В екран Избор на фирма да се маркира името на фирмата;
- Избира се десен бутон на мишката и се отваря падащо меню;
- От менюто се избира Запис във файл;
- Отваря се нов екран за въвеждане на наименование на файла (задължително се поставя и разширение .frm) и избор на местоположението за запис;
- Избира се бутон Save и данните за фирмата започват да се записват;
- Процеса завършва след като отново се появят бутони Избор, Добави и др.
Операцията е активна само в локална версия на програмата. Записаният по този начин файл може да се зареди в друга база чрез операция Четене от файл.

Добави отговор