Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1795 видян

В документ Фактура продажба е въведено грешно името на клиента. Документът е постъпил в дневниците за октомври. Какво следва да се направи, за анулиране на фактурата в месец ноември?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-09 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се анулира фактура продажба в месец, следващ месеца на издаване е необходимо:
- От меню Операции / Осчетоводени документи да се отвори документа, който ще се анулира;
- След като се стартира документа в поле Месец, се въвежда месеца, през който се анулира документа (месеца, в който да се отрази в дневник за продажбите) във формат уууумм;
- Избира се бутон Анулиране;
- В меню Сервиз / Настройка на параметрите / Документи и отчети в поле Дневник на продажбите е необходимо да се добави –ФЕА.

Добави отговор