Анулиране на фактура покупка Въпрос на 310 видян

Как да анулираме фактура за покупка, погрешно осчетоводена в м.06.2019 год.?

Трябва ДДС-то да се внесе през м.Октомври тъй като е неправилно ползвано.

Във версията има ли възможност ако една и съща фирма е вкарана с един и същ ЕИК но с различно име, програмата ще хване ли това ?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се анулира документа е необходимо:
- Да се преотвори погрешно въведената фактура от Журнал на документите;
- В помощното меню с настройки в поле Месец ДДС да се посочи Октомври и да се избере бутон Анулиране.
За да изведе в Дневник покупки е необходимо в меню Сервиз / Настройки / Счетоводство срещу Дневник покупки да се добави +ФЕА.
В програмата може да се въведе една и съща фирма с различно име и еднакъв ЕИК.

Добави отговор