Аналитичност по сметка Въпрос на 443 видян

Как да изкарам аналитична справка за един човек по см/ка 604 и 605

2 Отговора

user-photo
на 2019-02-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
Е няма как да изкарате. В ТРЗ модула си извадете рекапитулация и вижте дали ви се засичат начислените заплати като сума с 604 и осигуровки за сметка на работодател с 605. Най-вероятно имате разлика заради болничните, които са първите три дни за сметка на работодателя. В програмата се осчетоводяват 605/421 и вероятно тази сума ви се разминава с рекапитулацията.
user-photo
Плюс Минус на 2019-02-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
В счетоводния модул, за да се изведе справка за аналичност по служител към сметка 604 и 605 е необходимо същата аналитичност да е използвана при осчетоводяването на заплатите.
В ТРЗ модула може служителя да се добави в самостоятелен отдел и при автоматичното осчетоводяване да се посочи само този отдел, за да се изведат счетоводните операции само с начисленията за лицето.

Добави отговор