Аналитичност в свободна операция на Банка Въпрос на S 119 видян

При осчетоводяване на банка и избиране на свободна операция в аналитичен признак избирам аналитичност.

При проверка в Журнала не е записана аналитичност, а само зададените контировки.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
При въвеждане на свободна операция аналитичността в поле Банкова сметка (водеща) се добавя като аналитичност към сметка 503, а посочената в поле Аналитичен признак към сметката кореспондираща на 503.

Добави отговор