Аналитичности в картона на дълготраен актив Въпрос на Плюс Минус 1309 видян

Трябва да заведа дълготраен актив в програмата Плюс Минус. Как е
коректно да въведа аналитичностите в картона към сметка дебит и
Ан.признак прикл.?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
По аналитичност дебит задавате аналитичност по сметка 603,
напр. Разходи за амортизации на ДМА. Единственото условие е да не се
избира същата аналитичност, която се използва по сметка 241 и сметката
от група 20, т.е. аналитичността на дълготрайния актив. По сметката от
група 61 може да използвате аналитичността на дълготрайния актив, за да
може след това да се проследи каква част от разходите за дейността се
полага на разходи за амортизация на този актив, и най - вече в случай на
продажба, когато гр. 61 се приключи в група 70.

Добави отговор