Аналитични нива на ситетични сметки в Сметкоплана Въпрос на Toni 196 видян

Как да извикам аналитеичности на синтетична сметка която съм записала в Сметкоплана. Изпълних всички стъпки от пъководството което сте дали към версия от 27.01.2020 г. Когато натисна бутон ДОБАВИ ми излиза надпис НЯМА ИЗБРАНИ АНАЛИТИЧНИ ПРИЗНАЦИ, но на мен не ми се дава възможност да ги избера. Как да ги извикам за да си избера аналичността която ми е нужна?

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Аналитичностите се добавят по следния начин:
- с ляв бутон на мишката се стъпва в поле Добавяне на аналитичен признак/група . В резултат се стартира дървото с аналитичности.
- Маркира се група или аналитичен признак и се избира клавиш Enter или двоен клик на мишката.
- След като бъдат избрани аналитичностите / групите се избира бутон Добави и избраните аналитичности се добавят в таблицата.
user-photo
Toni на 2020-02-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Полето "Добавяне на аналитичен признал/група" при мен не е активно. Ляв бутон върху неактивното поле не стартира нищо.
user-photo
на 2020-02-20 1 - Беше ли полезен отговорът?
Въпроса отпада! Трябва да се застане под надписа "Добавяне на аналитивен приснак/група" и да се направи клик със мишката.
user-photo
на 2020-02-20 1 - Беше ли полезен отговорът?
Стана ясно, че проблема произлиза от незнанието ни и липсата ни на опит за работа със софтуер с подобен дизаин. Изглежда добре, познати ни казаха, че е избран "минималистичен" дизайн, но някой да беше ни казал, че полетата трябва да търсим под и над чертите.

Добави отговор