Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1999 видян

При извеждане на синтетична оборотна ведомост се виждат заредените начални салда. При извеждане на аналитична ведомост, обаче, няма начални салда. Как да се заредят?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е синтетичната сметка да бъде обвързана със съответните аналитични сметки. Това може да се направи от Операции/Сметкоплан. Маркира се съответната синтетична сметка и се натиска бутон Салда по АП. От там се добавя аналитичност или цяла група аналитичности, въвеждат се сумите на началните салда и се записва

Добави отговор