Аналитичен признак Въпрос на 1042 видян

Здравейте, как мога да свържа аналитичен признак към синтетична сметка за да не ми се налага всеки път да го въвеждам

Благодаря

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-28 1 - Беше ли полезен отговорът?
Обвързването на аналитичен признак към синтетична сметка се извършва по следния начин:
- Стартира се меню Операции / Сметкоплан и се маркира синтетичната сметка;
- Избира се бутон Салда по АП;
- Отваря се екран в който се добавят аналитичностите към избраната сметка.
Подробна информация за работа с операцията може да бъде намерена в помощта към нея.
При осчетоводяването на документи задължително ръчно се избира аналитичния признак, той не се извежда автоматично към синтетичната сметка.

Добави отговор