Амортизационен план за стари години Въпрос на DimanaP 1321 видян

Трябва да направя представя амортизационни планове за стари години-2013,2014г.Но ми излиза с начислената амортизация до 31.12.2015г.Има ли начин да направя тези справки и в тях да е включена амортизацията само до 31.12.2013 или 31.12.2014г. и балансовата стойност да е към 31.12.2014 или 2013г.?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Амортизационен план в Плюс Минус може да бъде изведен от Отчети/ Дълготрайни активи/ Амортизационен план. В поле Период се задава годината, за която е необходимо да се изведе справката.

Добави отговор