Автоматично приключване на склад и редакция на данните Въпрос на Плюс Минус 1218 видян

Приключвам склад от Операции/Приключване на склад. Справката обаче не извежда какво ще запише, т.е. не се виждат стоките, количествата и цените, които ще бъдат записани като начални за следващата година. Как мога да ги видя, и съответно коригирам?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
След като приключите склада, стартирайте Документи/Начално състояние за съответната година. Справката ще покаже какво е записано при приключването на склада. Може ръчно да промените стойностите, и да натиснете Запиши. По този начин, ръчно зададените количества и цени ще се запишат като начални за годината в склада.

Добави отговор