Автоматичен Овърдрафт Въпрос на 1581 видян

В ежедневното извлечение ПроКредит Банк, при разрешен овърдрафт, автоматично изравнява Dt/Kt за сметка на овърдрафта

Имате ли идея, как moga да осчетоводя сумата, без да използвам всеки път калкулатор

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-06-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Наличността по банковата сметка може да се следи от меню Отчети/ Банка и каса. В поле За аналитичност: се избира конкретната сметка, за която да се изведе справката.
За осчетоводяване на разрешения овърдрафт може да се използват Операции/ Типови операции. За да не се въвежда всеки път счетоводната операция тя може да се зададе като шаблон.
user-photo
Devora на 2016-06-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Вашата "идея" изисква да запиша транзакциите от дневното извлечение, за да мога да видя неравнението на банката по предложения от Вас начин и едва тогава с отделна операция да запиша възникване/погасяване на овърдрафт с шаблона, който вече имам
Идеята ми по мързелива!
Способ за редактиране на формата, ( както мога да редактирам формите за фактури, например ) за да създам поле в което автоматично да се изчислява разликата между Dt & Kt

[img]http://i.imgur.com/ZVYO5vn.png[/img]

Добави отговор