Авансово плащане по вътреобщностна доставка и VIES Въпрос на Плюс Минус 1588 видян

Издала съм фактура за авансово плащане по вътреобщностна доставка, но не съм я подала във VIES декларация. Сега издавам фактура за окончателната сделка и приспадане на аванса, но така във VIES декларацията не се отразява пълната стойност на сделката /само тази от фактурата с приспаднатия аванс/. Моля, дайте ми съвет, как да декларирам сделката в дневниците и VIES декларацията!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 2 - Беше ли полезен отговорът?
Когато имате вътреобщностна доставка, не сте задължени да издавате фактура за авансовото плащане. В случай, че издадете фактура, трябва да я отразите във VIES декларацията, както и фактурата за окончателното плащане.

Добави отговор